Projekti

Novoprojektovani objekti

Urbanizam

Enterijeri

Rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata

Tehnički pregled objekata

 • Poslovni objekat „TEMPO", Čačak
 • Poslovni objekat – tržni centar "MERKATOR", Niš
 • Skladišno magacinski prostor – „Klinički centar“, Niš
 • Bunkeri za zračnu terapiju – „Klinički centar“, Niš
 • Aneks „Stomatološki fakultet“, Niš
 • Objekat za proizvodnju implantanata u ortopediji „Traffix“ Niš
 • Rekonstrukcija i dogradnja sprata i potkrovlja objekta Umetničke škole u Nišu
 • Poslovno stambeni objekat spratnosti Po+P+8 u Nišu, ul. Prvomajska br.1 „Dan Inženjering plus“
 • Poslovni objekat – Salon automobila „Škoda“ Niš
 • Stambeni objekat (Po+P+5),(Po+P+6) i (Po+P+8+Pk) "PROGRES-PIROT" u Nišu
 • Višeporodični stambeni objekti Po+P+3 lamela L1 i L2 "VAGRES"-Niš
 • Gasne podstanice u zgradi Opštine, Tehničke škole I Kulturnog centra U Aleksincu
 • Proizvodna hala sa upravnom zgradom "ELTOM"-Niš
 • Pumpna stanica, rezervoar – JKP "NAISSUS"- Niš
 • Poslovno-proizvodna hala "EKO GRAFO DUGA"- Lapovo
 • Mašinske instalacije pumpno kompresorske stanice u kompleksu TNG Regionalni centar-Niš
 • Rezervoar za drugu visinsku zonu "VINIK"-JKP Direkcija za izgradnju grada
 • Magacin opasnih materija–"DIN"–Niš
 • Poslovni objekat "JUGO-IMPEKS"– Niš
 • Osnovna Škola "Mika Antić" u Nišu i niz drugih tehničkih pregleda stambenih i poslovnih objekata