Usluge

1. Projektovanje građevinskih objekata

a) Projektovanje svih vrsta građevinskih objekata

  • Arhitektura
  • Konstrukcija
  • Vodovod i kanalizacija
  • Elektroinstalacije
  • Zaštita od požara

b) Projekti za sanaciju, adaptaciju, prenamenu prostora, rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekata

c) Uređenje enterijera

2. Urbanizam

a) Izrada urbanističkih projekata

b) Izrada urbanističko - tehničkih uslova za postavljanje reklamnih oznaka, putokaz tabli i sl.

3. Energetska efikasnost zgrada

4. Tehnička kontrola projektne dokumentacije

5. Tehnički pregled objekata